Forgó Zoltán ügyvéd, választottbíró

részletes szakmai életrajza

Tanulmányok

1995- 1998 (Budapest)

Posztgraduális Külkereskedelmi Szakjogász képzés (jeles)
Szakdolgozat: Külföldi ítéletek magyarországi végrehajtása.

1994

Ügyvédi szakvizsga: jeles

1992 (Torino)

Nemzetközi Kereskedelmi Jog posztgraduális kurzus (3 hónap)

1992

Jogi egyetemi diploma: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (summa cum laude)

Munka

2000-

Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda (illetve jogelődjénél), irodavezető partner

1995-2000

Horváth, Forgó és Társai Weiss-Tessbach, ügyvéd, partner

1998:

Weiss-Tessbach Bécs (1 hónap), ügyvéd

Linklaters London, Corporate Department (5 hónap), ügyvéd 1992

1993-1995

Magyar Hitelbank INVEST Rt., jogász, vezető jogász

1992

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt

Nyelvismeret

Magyar: anyanyelv

Angol: folyékony (Cambridge Proficiency Exam 1997)

Dr. Forgó Zoltán ügyvéd releváns szakterületei

 • társasági jog, fúziók és felvásárlások, kockázati tőkebefektetések, privatizáció;
 • választottbíráskodás, határokon átnyúló peres ügyek, komplex peres ügyek;
 • bankügyletek, finanszírozási tranzakciók;
 • komplex ingatlan tranzakciók;
 • gyógyszeripar jogi kérdései;
 • szerződések, különös tekintettel a komplex és határon átnyúló szerződésekre.

Peres, választottbírósági szakmai tapasztalat

Dr. Forgó Zoltán 2018. január 31-e óta szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti Kereskedelmi Választottbíróság választottbíró-ajánlási listáján a Pénz-és Tőkepiaci szekcióban.

Dr. Forgó Zoltán 2008 és 2017 között szerepelt a Pénz és Tőkepiaci Választottbíróság választtbírói listáján, számos ügyben járt el választottbíróként, több alkalommal az eljáró választottbírói tanács elnökeként.

Ügyvédként az Egyesült Királyság Legfelső Bíróság előtti 100 millió GBP ügyben magyar jogi szakértő (expert legal witness) magyarországi privatizációhoz kapcsolódó nemzetközi finanszírozási jogvitában.

Ügyvédként felperesi jogi képviselő a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Kamara melletti Választottbíróság (International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber) 7 millió USD pertárgy értékű angol nyelven folyó választottbírósági eljárásban.

Ügyvédként felperesi jogi képviselő MKIK Állandó Választottbíróság előtti 360 millió Ft pertárgy értékű perben.

Dr. Forgó Zoltán ügyvédként számos rendes bírósági perben eljárt peres képviselőként, illetve készített per előtti jogi véleményeket.

European Legal Experts 2003-2013 kiadásaiban ajánlott szakértő dispute resolution (vitarendezés) kategóriában.

M&A, akvizíciók és cégfelvásárlások szakmai tapasztalat

Dr. Forgó Zoltán 1995 óta sok tucat komplex M&A ügyleten dolgozott vezető ügyvédként, ideértve a tranzakciós szerződések elkészítést, tárgyalását, a kapcsolódó jogi átvilágítások irányítását, valamint az összefonódások versenyjogi engedélyeztetését.

Reprezentatív tranzakciók:

 • élelmiszer gyártó és forgalmazó tulajdonosának képviselete külföldi private equity befektető részére történő értékesítés során;
 • gyógyszer-nagykereskedő cég privatizációja során stratégiai befektetők képviselete;
 • gáz-privatizáció során külföldi stratégiai befektető képviselete;
 • külföldi stratégiai befektető képviselete számos magyarországi csomagküldő cég felvásárlása és jogi átvilágítása során;
 • energia ipari nemzetközi befektető képviselete magyarországi céltársaság eszközállományának felvásárlása során;
 • stratégiai befektetők képviselete fitotéka nagykereskedő cég adásvétele során;
 • stratégiai befektető képviselete gyógyszer-nagykereskedő külföldi befektetőnek történő értékesítése során;
 • külföldi private equity cég képviselete jelentős kereskedelmi televízióban meglévő részesedése értékesítése során;
 • nemzetközi befektető képviselete hőerőmű felvásárlása során;
 • külföldi private equity befektető képviselete internetszolgáltató cégben való befektetése során;
 • pénzügyi befektető csoport képviselete kereskedelmi rádió felvásárlása során.

Számos alkalommal kérték fel M&A tranzakciókhoz kapcsolódóan per előtti előzetes szakvélemény kiadására.

Bank és tőkepiaci szakmai tapasztalat

Dr. Forgó Zoltán 2008-2017: Bank és Tőkepiaci Választottbíró.

Ügyvédként számos jelentős bank és tőkepiaci tranzakción dolgozott vezető ügyvédként, aminek elismeréseként az International Financial Law Review évek óta az ajánlott illetve vezető ügyvédként tartja számon mind a bankjog, mind pedig a tőkepiaci tranzakciók területén.

Reprezentatív tranzakciók:

 • nemzetközi pénzügyi intézmény képviselete több magyarországi projekt finanszírozási tranzakcióban;
 • nemzetközi bank képviselete szindikált hitel tranzakcióban;
 • gyógyszeripari cég, mint hitelfelvevő képviselete több nagy összegű szindikált hitel tranzakcióban;
 • EU székhelyű bank képviselete refinanszírozási tranzakcióban;
 • Egyesült Királyságbeli bank képviselete finanszírozási tranzakcióban.

Publikációk, konferencia előadások

2013-ban és 2014-ben társszerzője egy a Practical Law által megjelentetett angol nyelvű kiadványnak a magyarországi fúziók és vállalatfelvásárlások témakörben (Hungary chapter of the 2013/14, 2014/15 multijurisdictional private acquisitions M&A guide of Practical Law)

2011-ben előad a nukleáris energia magyarországi szabályozása témakörben Franciaországban a 3. Energy Event keretében rendezett nemzetközi konferencián.

2004-ben szerzője egy a Life Sciences Law & Business, London által megjelentett angol nyelvű cikknek (Price War in Hungary)

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület éves konferencia 1999, az egyik jogi panel vezetője.

Szakmai elismerések, társadalmi szerepvállalás

2018-ban átvehette a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Ügyvédi Munkáért adott kitüntetését.

2011-ben a World Finance Magazine odaítélte neki a „Best Individual Lawyer, Hungary, 2011” díjat.

Chambers Europe (2012-2015): vezető ügyvéd a vállalatfelvásárlások/M&A területén.

Chambers Europe: vezető ügyvéd a gyógyszeripar területén (sok éven keresztül).

Chambers Europe (2012-2015): vezető ügyvéd a vállalatfelvásárlások/M&A területén.

Chambers Europe (2013-2017): vezető ügyvéd a munkajog területén.

International Financial Law Review (2013-2018): vezető ügyvéd a bank és finanszírozás valamint a tőkepiaci területein

European Legal Experts: ajánlott társasági jog/vállalatfelvásárlás (M&A) kategóriákban (sok éven keresztül).

Dr. Forgó Zoltán 2010-2016 között a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Etikai Bizottság tagja.

Bibó István Jogász Szakkollégiumban coach (2013-mai napig).

Kapcsolat